İş Sağlığı & Güvenliği, Çevre ve Enerji Politikası

Çalışanlarımız, alt işverenlerimiz ve diğer ilgili taraflarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, doğal kaynaklarımızı ve enerjiyi verimli kullanarak, kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için;

 • »Tüm kazaları, meslek hastalıklarını, çevresel zararları ve uygunsuzlukları önleyen, yatırımlar, iyileştirilmiş operasyonlar ve enerji duyarlı satın almaları araştıran etkin bir sistem kurmayı ve sürekli geliştirmeyi,
 • »Yürürlükte bulunan tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymayı,
 • »Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Enerji amaç ve hedeflerinin ölçülebilir performans göstergeleri ile sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi,
 • »Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici bir kültür oluşturmayı,
 • »Güvensiz ve çevreye zarar verebilecek işin durdurulacağı bir kültür yaratmayı,
 • »Acil durum planlarını ve ekipmanlarını düzenli test ederek sürekli güncellemeyi,
 • »Mevcut olan iyi uygulamalar ile enerji verimli ve düşük maliyetli teknolojiler ile enerji maliyetlerini azaltmayı,
 • »Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak paydaşların ihtiyaçlarını da dikkate alan, belirlenen amaçlara, tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşılabileceği bilincini yaygınlaştırmayı,
 • »Yenilenebilir enerji kullanımına yönelik çalışmalar yapacağımızı, çevre ile dost üretim teknolojileri kullanarak, doğal yaşama ve çalışanlarımızın sağlığına zarar verebilecek her türlü atığı azaltmayı ve kontrol altında tutmayı,
 • »Tüm riskleri belirleyip, değerlendirip yok ederek tehlikeleri yönetmeyi
İş Sağlığı & Güvenliği, Çevre ve Enerji politikamızın temel ilkeleri olarak benimsediğimizi ilan ediyor ve attığımız her adımda bu ilkeleri gözetmek için, hep birlikte, var gücümüzle çalışmayı taahhüt ediyoruz. A. Kerem ÇAKIR / Genel Müdür
Şubeleri Harita
Üzerinde Görüntüle
İstanbul
Bursa
Manisa
Adana
 • Sosyal Ağlar
 • Kerim Çelik’te Kariyer
Kerim Çelik Borçelik’in Tescilli Markasıdır.
Copyright © 2016
Copyright © 2016 Borusan Holding FooterLine